L’Associació Veïnal de Cirera considera un menysteniment i manca de sensibilitat del govern municipal cap al moviment veïnal l’aprovació provisional del PMU del sector industrial de Cirera-Rocafonda.

Ens hem assabentat per la premsa de l’aprovació provisional de la Modificació segona del Pla de millora urbana PMU 04d Riera de Cirera-Rocafonda.

El moviment veïnal ha tingut una important i duradora participació en el procés de modificació puntual del PGOUM, que va afectar al sector Riera de Cirera-Rocafonda. Hem participat, des de l’any 2006 en la seva aprovació inicial, en l’aprovació del Projecte d’Urbanització, en totes les seves fases, dedicant molt de temps i d’esforços de moltes persones, de forma voluntària, amb l’objectiu d’aconseguir en aquest sector un territori harmoniós, cohesionat i equilibrat, planificat al servei de tota la ciutadania i no al servei dels interessos especulatius.

Considerem que l’acció del govern municipal d’aprovar inicialment una nova modificació del PMU d’aquest sector, sense una participació prèvia del moviment veïnal és, com a mínim, una manca de consideració i de respecte al treball que duent a terme les organitzacions veïnals.

Cal recordar que la tramitació oficial d’aquest expedient va començar l’any 2005 i va significat, amb petites concessions per part dels propietaris, un importantíssim increment del patrimoni privat.

➢ Es van reconvertir 63.379 m2st industrial en 77.000 m2 de sostre residencial i terciari, el que va suposar ja inicialment un increment net evident, tant per la reconversió de sòl, com per l’increment dels metres de sostre edificable: un regal de més de 13.000 m2st.

➢ Es pretenen construir 600 habitatges al sector de Cirera, amb una densitat d’edificació molt superior al seu entorn territorial, amb un impacte visual molt important i amb una manca de planificació adequada dels serveis públics de la zona (sanitat, mobilitat, seguretat, ….).

A més, amb posterioritat a l’aprovació definitiva del Pla, s’han fet diferents modificacions puntuals, que, en resum, han significat:

• Una important reducció de càrregues per als promotors, valorada en més de 3 milions d’euros.

• Un canvi de qualificació de sòl terciari a favor del sòl residencial.

• Un canvi de valoració a l’alça de les indemnitzacions a favor dels promotors per enderrocs dels edificis.

Les modificacions puntuals han significat, de nou, una previsió de major benefici privatiu, en detriment de l’interès general de la ciutat.

Volem i esperem que s’executi la urbanització d’aquesta zona, però volem un territori harmoniós, cohesionat i equilibrat, planificat al servei de tota la ciutadania i no al servei dels interessos especulatius.

Demanem una reunió urgent amb el govern municipal per tenir la informació adequada del contingut d’aquesta modificació puntual, per actuar en conseqüència.

Mataró, gener de 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *