La Mesa per la Sanitat Pública de Mataró Nord vam realitzar una acció el passat dilluns, dia 19 de desembre, en defensa del serveis del CAP de Cirera-Molins. La taula muntada davant del CAP va ser el punt de participació de més de 350 persones. Vam recollir més de 160 reclamacions i 272 persones es van inscriure per participar en accions i rebre informació en defensa de la qualitat assistencial del CAP.

Els usuaris i usuàries van denunciar principalment els següents temes:

✓ Llistes d’espera inadmissible per tenir cita amb el professional de referència. Donen hora de visita a més de 30 dies vista.

✓ Per donar resultats d’una prova diagnòstica (RX, analítica, …), en lloc de visita presencial, el professional truca per telèfon després de 30 dies de la prova.

✓ Escandaloses deficiències en l’atenció telefònica: impossible contactar amb el CAP. No agafen el telèfon.

✓ Intolerable desaparició de les guàrdies. Cal desplaçar-se al CUAP o a l’hospital per urgències d’atenció primària, col·lapsant, més encara, aquests serveis.

✓ Evident insuficiència de recursos per atendre a la població de referència del CAP. Cal més personal i espais més dignes per a una assistència de qualitat.

✓ Nul·la coordinació amb els altres nivells assistencials: CUAP, Hospital, …

✓ Cal recuperar i millorar els serveis sanitaris previs a la pandèmia. Cal 100% visites presencials amb el professional de referència en un termini no superior a 4 dies.

La Mesa per la Sanitat Pública de Mataró Nord valorem com a molt positiva la gran participació en aquesta acció, que va comptar, fins i tot, amb la col·laboració de professionals del centre.

Considerem inadmissible la saturació actual dels serveis d’atenció primària del CAP i les condicions de treball dels seus professionals, que estan repercutint en una degradació evident de la qualitat assistencial.

Reclamem de forma urgent l’adopció de les mesures següents:

✓ La dotació de personal i recursos econòmics necessaris per garantir visites presencials al 100% i uns serveis assistencials integrals i de qualitat.

✓ Garantir la visites concertades amb el professional de referència en un termini no superior a 4 dies.

✓ Revertir de forma immediata el servei de guàrdia, garantint una cobertura adequada per atendre les urgències com a servei de proximitat del territori.

✓ La creació d’un organisme de participació ciutadana, amb la participació de la representació d’usuaris i usuàries, dels representants dels professionals sanitaris i de l’administració.

Hem previst continuar amb les accions per a la millora de la sanitat pública i, en especial, dels serveis sanitaris del CAP de Cirera-Molins. Properament, convocarem una assemblea oberta a tot el territori per informar abastament de la situació actual i acordar les mesures que considerem necessàries per recuperar i millorar una sanitat pública de qualitat.

Mataró, 21 de desembre de 2022

    

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *